پروژه عکاسی زمینه ساده برند Ellaro

Client:

الارو – Ellaro

About Client:

نماینده رسمی برند فرانسوی محصولات مراقبت از پوست در ایران

Website:

Date:

1398

Services:

About Portfolio

به سفارش مجموعه الارو جهت عکاسی زمینه ساده محصول جهت استفاده در بروشور و وبسایت برند عکاسی انجام شد. الزامات پروژه تاکیید بر روشن بودن از نظر نورپردازی و القا حس تمیزی بود.

Need More Information?

Contact us for expert advice, familiarity with our new services and the best solution for your business.